VIP特权

养老188bet注册计算器

通过养老188bet注册计算器,可以根据您上年度平均月工资及您所在市职工上年度平均月工资与单位缴存比例及个人缴存比例计算出今年您每月缴存的基本养老188bet注册金、单位缴存及个人缴存。
计算公式
您月工资:
本市职工上年月平均工资:
单位缴存比例: %
个人缴存比例: %
计算结果
今年您每月缴存的基本养老188bet注册金为
其中单位缴存
个人缴存